top of page

TILSTANDS- OG FACILITETSRAPPORTER

En vurdering af de nuværende forhold på faciliteterne, herunder miljøkontrol og belysning, samt bevaringsfaglig tilstandsrapporter af kunstværkerne

bottom of page